• darkblurbg

Nano Inrichters Opstookprotocol Vloerverwarming 

Dit protocol is ontwikkeld voor warmwatervloerverwarming en dient te worden uitgevoerd voordat de afwerkvloer (laminaat, pvc, parket, enz.) wordt geïnstalleerd en nogmaals na installatie van de vloer.

Het belang van een opstook en afkoelprotocol

In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen. Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. Het is raadzaam daarvoor onderstaand opstook- en afkoelprotocol te hanteren.

Een opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie en niet van een eventuele thermostaattemperatuur in de betreffende ruimte. Het is verstandig om het proces voort te zetten tot het water een temperatuur heeft bereikt van ten hoogste 40 °C. Algemeen geldt dat het water niet warmer dan maximaal 40 °C mag worden. Installatiebedrijven geven nogal eens 55 °C als maximum temperatuur aan. Dit levert echter een aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechting op. Als het niet perse noodzakelijk is om 55 °C aan te houden, dan verdient het aanbeveling het opstookprotocol op 40 °C af te stemmen. Ga zeker niet hoger dan 55 °C. De schadekans stijgt namelijk enorm!

Hoe verloopt het opstookprotocol?

(Uitgaande van 15 °C omgevingstemperatuur)

 • Start met een omgevingstemperatuur van 15 graden 

 • Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5 °C, net zolang tot de praktisch

  maximale watertemperatuur van 40 °C is bereikt (zie opmerkingen hiervoor).

 • Houd de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40 °C.

 • Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 °C, net zolang tot de starttemperatuur weer

  is bereikt. Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij eendergelijk systeem is het belangrijk (zeker ’s zomers bij hoge temperaturen) dat de afkoelcyclus wordtdoorgezet totdat de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15 °C bedraagt.

 • Wanneer er voldoende tijd beschikbare is, herhaal deze cyclus dan meerdere malen.

 • Het is verstandig om dit opstook/afkoelprotocol aan de eindgebruiker/consument te verstrekken ten

  behoeve van normaal gebruik na de oplevering. Het opstook- en afkoel protocol moet namelijk ook na langdurige stilstand van de vloerverwarming worden gevolgd.

page11image1181811248

Waar moet ik op letten tijdens het opstookprotocol?

Plaats op de vloer, waar het opstook- en afkoelprotocol in gang wordt gezet, een thermometer, zodat de oppervlaktetemperatuur van de vloer nauwgezet in de gaten gehouden kan worden. Indien het oppervlak van de dekvloer een temperatuur van 26 °C heeft bereikt, dient de watertemperatuur NIET verder te worden verhoogd en moet direct de afkoelcyclus worden ingezet.

Zorg ervoor dat tijdens het opstookprotocol de kamer thermostaat op 18 graden staat, het opstoken van de vloer doet u met de thermostaat van het vloerverwarming systeem!

 • Dag 1. Zet de thermostaat op de vloerverwarmingspomp op 18-20 graden.
 • Dag 2. Verhoog de thermostaat met 2 graden
 • Dag 3. Verhoog de thermostaat met 2 graden
 • Dag 4. Verhoog de thermostaat met 2 graden
 • Dag 5. Verhoog de thermostaat met 2 graden
 • Dag 6. Verhoog de thermostaat met 2 graden
 • Dag 7. Verhoog de thermostaat met 2 graden
 • Dag 8. Verhoog de thermostaat met 2 graden
 • Dag 9. Verhoog de thermostaat met 2 graden

Stookt de eerste keer tot de maximale temperatuur van 30 graden

 • Dag 10. Verlaag de thermostaat met 2 graden
 • Dag 11. Verlaag de thermostaat met 2 graden
 • Dag 12. Verlaag de thermostaat met 2 graden
 • Dag 13. Verlaag de thermostaat met 2 graden
 • Dag 14. Verlaag de thermostaat met 2 graden
 • Dag 15. Verlaag de thermostaat met 2 graden
 • Dag 16. U kunt nu uw vloerverwarmingsyteem op 28 graden zetten.

Bij voorkeur de procedure opnieuw opstarten en deze meermaals uitvoeren. Mocht dit gezien de beschikbare tijd niet mogelijk zijn, dan adviseren wij deze installatie niet uit te voeren!